Fan boer nei minsken

contact

betalen kan alleen contant!

Privacybeleid

Artikel 1: Inleiding
Dit is de Privacy Statement van Fanboerneiminsken In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. Fanboerneiminsken voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens
Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten aan u te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Fanboerneiminsken verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen u en Fanboerneiminsken te kunnen uitvoeren;
Opslag van klantgegevens in onze databank ter publicatie in de Whois-database;
Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
Het verstrekking van informatie.

Artikel 3: Minderjarigen
Fanboerneiminsken heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op info@fanboerneiminsken.frl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4: Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen
Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kunt u op elk gewenst moment inzien en veranderen in je persoonlijke klantomgeving. Sommige diensten van ons gebruiken multi-factor authentication (meervoudige verificatie). Wij raden je sterk aan om dit te gebruiken.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij onze servicedesk. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij u hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Fanboerneiminsken reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op uw verzoek.

Artikel 8: Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Alle contactmomenten lopen via info@fanboerneiminsken.frl